குருமத்து பூஜை பங்குனி மாதம் 21 -ம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த நாளில் வேறு பணிவிடைகள், விசேசங்கள் செய்யப்படுவதில்லை

1,193 total views, 2 views today